การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2567
Breaking Barriers and Shaping the Future of Perinatal Care