ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม The 6th ACIMD 2023