ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี วันที่ 16 ส.ค. 62