การจัดปริกำเนิดสัญจร สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ 4 ภาค

 

ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี วันที่ 5 ก.ค. 62
ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 2 ส.ค. 62
ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 9 ส.ค. 62
ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี วันที่ 16 ส.ค. 62