ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี วันที่ 5 ก.ค. 62