ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 2 ส.ค. 62