ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 9 ส.ค. 62