นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2566 - 2567 

 

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2567

Click Brochure การประชุมวิชาการประจำปี 2567

Click จดหมายเชิญเข้าประชุมวิชาการ ปี 2567

Click จองห้องพักโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท ชลบุรี

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิง รูปแบบแวนคูเวอร์

ภาคผนวก ก คำศัพท์แพทย์ไทยอังกฤษ และคำย่อที่พบบ่อย ในการเขียนบทความวิชาการ

คำแนะนำการเขียนบทความทางวิชาการสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ลงทะเบียน
  • สมัครเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ
  • ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิก ประจำปี 2566-2567    >>คลิก
  • หลักเกณฑ์การสมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย    >>คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  • Neonatal Resuscitation: Case Demonstration

  • หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิง รูปแบบแวนคูเวอร์ (VANCOUVER STYLE)   >>อ่านต่อ
  • วันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day)   >>อ่านต่อ
  • ปกป้องเด็กไทยจากภัยกัญชา   >>อ่านต่อ
  • นโยบายการฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565   >>อ่านต่อ
  • 25/06/2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 25 มิถุนายน 2564   >>อ่านต่อ
  • 31/05/2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2564   >>อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

COVID-19: แนวทางการดูแลรักษา

COVID-19: สถานการณ์การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์