นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2566 - 2567 

 

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2566

...ใหม่:  สำหรับสมาชิก วิทยากร หรือ ผู้สนใจ ที่ต้องเขียนเอกสารอ้างอิงในบทความทางวิชาการ และไม่ได้ใช้ program Endnote สามารถดูหลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) ได้ที่นี่...คลิก..

Click รายละเอียดและกำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2566

Click จดหมายเรียนต้นสังกัดเชิญข้าราชการ/บุคลากรเข้าประชุมวิชาการ ปี 2566

Click แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ

 

ผู้เข้าอบรมเต็ม

*ปิดรับแล้ว!!  Workshop 1: ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่แนวทางการปฏิบัติ (Obstetric Crisis: From Evidence Base to Real Practice)

*ปิดรับแล้ว!!  Workshop 2: Neonatal Resuscitation

 

 ประกาศห้องพัก!! โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท

ห้อง Deluxe ราคา 1,800 บาท เต็มแล้ว 

เหลือห้องพัก Superior ราคา 1,500 บาท นะคะ 

QR จองห้องพัก 

QR จองห้องพัก

 

 

CME

CNEU

Workshop 1: ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่แนวทางการปฏิบัติ

5.45

5.5

Workshop 2: Neonatal Resuscitation

5.15

5

Workshop 3: Thermal Management for Neonates

7

5

Main Congress

9

10.5

 

ลงทะเบียน
  • สมัครเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ
  • ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิก ประจำปี 2566-2567    >>คลิก
  • หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานวิชาการ    >>คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  • Neonatal Resuscitation: Case Demonstration

  • หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิง รูปแบบแวนคูเวอร์ (VANCOUVER STYLE)   >>อ่านต่อ
  • 33rd ISUOG World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology   >>อ่านต่อ
  • ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม The 6th ACIMD 2023   >>อ่านต่อ
  • วันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day)   >>อ่านต่อ
  • ปกป้องเด็กไทยจากภัยกัญชา   >>อ่านต่อ
  • นโยบายการฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565   >>อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

COVID-19: แนวทางการดูแลรักษา

COVID-19: สถานการณ์การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์